Frequently asked questions

Ja, det går bra. Ändra ditt lösenord genom att klicka på kugghjulet i den blå Meny du finner högst upp på portalens Översikt. ”Administration” > ”Redigera handlare”. Klicka sedan på ”Ändra lösenord” som du finner i höger kolumn. Välj ett lösenord som passar dig och din butik inför nästa inloggning. Glöm inte att klicka på ”Spara” när du slutfört din ändring!

Ja, det kan du. Klicka på kugghjulet i den blå Meny du finner högst upp på sidan för Översikt: ”Administration” > ”Redigera handlare”. I den vänstra kolumnen finner du den e-postadress ni för tillfället har som standard, klicka på denna och skriv in den e-postadress ni önskar få samtliga fraktsedlar och övrig information till. Glöm inte att klicka på ”Spara” när du slutfört din ändring!

Nej, helst inte. I första hand ber vi dig att endast skicka tillbaka fulla lådor med tomma gascylindrar. Även om alla cylindrar som kommer i retur räknas manuellt på vårt lager samt att en kreditfaktura skapas utifrån hur många ni skickat till oss, finns det risk att det blir fel i er kredit om ni skickar tillbaka ett annat antal än vad som ryms i en låda.

Nej, i första hand ber vi er att skicka tillbaka era tomma gascylindrar i SodaStreams egna lådor. Vid undantagsfall kan ni använda andra lådor, men vi kan då inte garantera att samtliga cylindrar blir mottagna korrekt av oss och att dessa blir godkända för kredit. Skulle ni önska beställa tomma lådor ber vi er kontakta oss på order@sodastream.se.

För att en kredit ska utställas är det viktigt att samtliga av era lådor blir mottagna av vårt lager och att tillhörande fraktsedlar kan skannas. Det är därför viktigt att de paketeras korrekt då det minskar risken för att de försvinner under transport. Skulle lådor försvinna på grund av att ni inte paketerat korrekt/inte använt alla fraktsedlar finns det risk att er kredit blir nekad eller fördröjd.

SE/NO: Mindre än 5 lådor: Samtliga av dessa lådor ska ha varsin individuell paketlapp. Dessa lådor behöver inte ställas på pall utan kan sändas var för sig.
Fler än 5 lådor: Samtliga lådor skall placeras på en pall och plastas in till ett kolli. Därefter fäster man en fraktsedel på sändningen.

DK: Mindre än 2 lådor: Samtliga av dessa lådor ska ha varsin individuell paketlapp. Dessa lådor behöver inte ställas på pall utan kan sändas var för sig.
Fler än 2 lådor: Samtliga lådor skall placeras på en pall och plastas in till ett kolli. Därefter fäster man en fraktsedel på sändningen.

Efter att er bokning blivit gjort kommer det ta mellan 1-5 dagar beroende på var er butik är lokaliserad. Det är viktigt att omgående sätta på fraktsedlar på er sändning när returhämtning är bokad. Skulle er upphämtning inte ske inom 5 dagar, vänligen kontakta oss på cylinder@sodastream.se.

Efter att du lagt en beställning i portalen kommer denna gå in i vårt ordersystem. När din order blivit hanterad av oss skickas ett automatiskt ordererkännande med leveransdatum ut till dig. Skulle ni önska byta denna e-postadress för ordererkännande ber vi er kontakta oss på order@sodastream.se.

Ja, det är väldigt viktigt att samtliga fraktsedlar skrivs ut och fästs ordentligt på er sändning. Skulle ni missa att märka vissa lådor i er sändning finns det stor risk för att kredit för dessa inte utställs ifall de försvinner under transporten eller ifall vårt lager inte kan matcha dem när de blir inlevererade till oss.

Detta fält måste fyllas i med ett referensnummer för att er ekonomiavdelning ska kunna matcha returen med den kreditfaktura som skapas. Skulle er ekonomiavdelning inte kräva något referensnummer går det bra att använda till exempel ditt namn eller det datum ni gör bokningen. Ifall ni skulle missa att lägga till korrekt referensnummer ber vi er kontakta oss på cylinder@sodastream.se för vidare hjälp i ärendet.

Nej, det går bra att klicka förbi detta steg. Detta är endast ifall den som gör bokningen inte har tillgång till det mobilnummer eller e-postadress som kontot är skapat med. Skulle det fyllas i något i dessa rutor kommer den informationen inte att bli som standard i framtiden utan gäller bara vid denna specifika bokning. Vänligen ändra era standardinställningar via ”Administration” > ”Redigera användare”.

Ifall du nyligen skickat tillbaka gascylindrar men saknar en kredit kan detta bero på att dessa fortfarande inte blivit mottagna och registrerade på vårt lager. När cylindrarna väl har ankomstregistrerats på vårt lager kommer en kredit skickas till er omgående. Ärendet hamnar sedan i status ”Ärende godkänt” i Cylinderportalen och ni kommer då ha möjlighet att se/ledda ner en kopia på er kredit under ”Ärende”.

Detta kan bero på att vissa lådor inte gick att scanna vid ankomst till vårt lager, försvann under transport pga. felpackade eller att samtliga fraktsedlar inte använts. Kontakta oss på cylinder@sodastream.se och ange ditt kvittonummer för att vi ska kunna hjälpa dig i ärendet. Det är av denna anledning viktigt att samtliga fraktsedlar skrivs ut och fästs ordentligt på er sändning. Skulle ni missa att märka vissa lådor i er sändning finns det stor risk för att kredit för dessa inte utställs.

Kollinummer är paketet/sändningens ID-nummer som används för att identifiera och spåra er retur. SodaStream använder detta nummer för att skanna och ankomstregistrera era cylindrar när de inlevereras till vårt lager. För att en fullkomlig kredit ska kunna skapas är det viktigt att er retur har blivit etiketterad korrekt och att fullständiga fraktsedlar har använts.

Nej, skulle du av misstag råka boka en returhämtning eller lägga en beställning ber vi dig kontakta oss omgående via telefonnummer +46 (0)8-586 30 400. Vänligen notera att SodaStream inte ansvarar för ifall en order av misstag skapas och skickas ut ifall ni glömmer att cancellera denna.

Ja, det går bra att skicka tillbaka andra cylindrar än SodaStreams egna. Du kan lägga dessa blandat i en låda då samtliga cylindrar räknas manuellt när de blir inlevererade till vårt lager.

Vänta...